WSPARCIEAKTUALNOŚCIKontaKt

Informacje prawne

 

Informacje znajdujące się na stronie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 
Wszystkie zdjęcia i teksty zamieszczone na stronie nie stanowią podstawy umowy.

„Nazwa dystrybutora w Polska” (Lacanche SA) zachowuje prawa autorskie do strony internetowej oraz całej znajdującej się na niej teraz i w przyszłości zawartości nienależącej do stron trzecich.

Dopuszczalny zakres wykorzystania:
Zgodnie z ograniczoną licencją udzieloną na wykorzystanie ogólne „Nazwa dystrybutora w Polska” (Lacanche SA) udziela użytkownikowi, zgodnie z tymi warunkami, niewyłącznego, nieprzenośnego, ograniczonego i odwoływalnego prawa do dostępu, wyświetlania, wykorzystywania, pobierania i innych form kopiowania bieżących i przyszłych treści niniejszej strony internetowej wyłącznie do użytku o charakterze osobistym, niekomercyjnym i informacyjnym.
Zabrania się powielania, duplikowania, kopiowania, odsprzedawania lub innych form wykorzystywania niniejszej strony internetowej i jej treści w celach o charakterze komercyjnym bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody firmy „Nazwa dystrybutora w Polska” (Lacanche SA).
Zrzeczenie się odpowiedzialności:
Osoby odwiedzające stronę deklarują, że korzystają z niej wyłącznie na własne ryzyko. Strona internetowa i jej treść udostępniane są „takie, jakie są”. „Nazwa dystrybutora w Polska” (Lacanche SA) nie składa oświadczeń ani nie udziela gwarancji żadnego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, na zgodność treści strony ze stanem faktycznym. „Nazwa dystrybutora w Polska” (Lacanche SA) nie gwarantuje braku zakłóceń i błędów w czasie korzystania ze strony ani tego, że strona lub serwer, na którym się znajduje, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów.
„Nazwa dystrybutora w Polska” (Lacanche SA), właściciele, dyrektorzy, pracownicy, urzędnicy, dostawcy, agenci i/lub reprezentanci firmy nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub zniszczenia bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe ani jakichkolwiek kosztów, jakie może ponieść użytkownik w wyniku polegania na treściach zamieszczonych na stronie internetowej.
„Nazwa dystrybutora w Polska” (Lacanche SA), agenci lub dostawcy firmy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie, specjalne, wynikowe bądź inne zniszczenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane wykorzystaniem lub brakiem możliwości uzyskania dostępu lub wykorzystania treści strony internetowej, jej funkcji bądź treści powiązanych stron internetowych, nawet w przypadku, w którym firma „Nazwa dystrybutora w Polska” (Lacanche SA) została o tym wyraźnie powiadomiona.
Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć firmę „Nazwa dystrybutora w Polska” (Lacanche SA), jej właścicieli, dyrektorów, pracowników, urzędników, agentów, dostawców i/lub przedstawicieli i dbać o jej pełne zabezpieczenie przed stratami lub zniszczeniami bądź ponoszeniem odpowiedzialności względem osób trzecich, które wynikałyby z korzystania z tej strony internetowej.
Lacanche SA – Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pliki cookie:

Przy pierwszym połączeniu z witryną odpowiedni komunikat pozwala wybrać preferowane ustawienia plików cookie. 
Pliki cookie mogą zostać wykorzystane w celu analizy ruchu sieciowego na stronie.

Ponadto zakładka ustawień prywatności w przeglądarce umożliwia zarządzanie plikami cookie oraz ich usuwanie lub blokowanie w dowolnym momencie. 

_______________

Kontakt